Ūkininkaujantieji nenašiose žemėse įrodinėja savo tiesą

http://www.balsas.lt/naujiena/820139/ukininkaujantieji-nenasiose-zemese-irodineja-savo-tiesa