Memorandumas dėl vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, Lietuvoje žemėlapio

Šiandien Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje tarp Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamos ministrės Virginijos Baltraitienės, ir Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos, atstovaujamos pirmininko Juozo Baublio, buvo pasirašytas memorandumas dėl vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, Lietuvoje žemėlapio. Memorandumas

Bene metus trukusias derybas apibendrino pasirašytas memorandumas, kurio tikslas – užtikrinti, kad rengiamas naujasis vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, žemėlapis atitiktų faktinę situaciją Lietuvos regionuose, t. y. kad šiuo metu mažiau palankios ūkininkauti vietovės, kuriose žemės našumo balas mažesnis nei 32 patektų į naująjį Lietuvos vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, žemėlapį.

Žemės ūkio ministerija įsipareigojo įtraukti minėtas mažiau palankias ūkininkauti vietoves į vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, Lietuvoje žemėlapį derantis su Europos Komisija. Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija įsipareigojo aktyviai bendradarbiauti su Žemės ūkio ministerija: teikti reikiamus paaiškinimus dėl vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitokių kliūčių, žemėlapio rengimo metu kylančių klausimų, dalyvauti ministerijos organizuojamose diskusijose ir vesti konstruktyvų memorandumo tikslų siekiantį dialogą.

Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociaciją derybose dėl memorandumo pasirašymo konsultavo advokatų profesinės bendrijos TVINS advokatas ir partneris Vytautas Šenavičius.

foto2 foto4