LNZNA konferencija

2016 m. sausio  7 d. 10.00 val. Varėnos kultūros centro didžiojoje salėje J. Basanavičiaus g. 2, Varėna Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija organizuoja konferenciją, kurioje dalyvaus Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, europarlamentaras Bronis Ropė, Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai, Žemės ūkio ministerijos specialistai. Pagrindiniai klausimai: nepalankių ūkininkauti vietovių naujojo žemėlapio sudarymas ir atitinkamų seniūnijų priskyrimas, bei kompensacinių išmokų mokėjimas už mažiau palankias ūkininkauti vietoves 2016 metais ir  2017 – 2020 metų laikotarpiu. LNŽNA pirmininkas Juozas Baublys kviečia aktyviai dalyvauti  ūkininkus, ūkininkaujančius nederlingose žemėse, skambinkite jam tel. 861045467. Prašome susipažinti su koneferencijos Darbotvarke 01-07 ir Konferencijos rezoliucija 2016-01-07.