LNZNA Konferencija 2017 m. kovo 2 d.

Kviečiame visus asociacijos narius dalyvauti Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos organizuojamame visuotiniame susirinkime – jubiliejinėje 20 – mečio konferencijoje.

Šiuo metu sprendžiami labai svarbūs klausimai, kurie liečia mūsų krašto žemdirbius. Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija 2017 m. kovo  2 d. 12.00 val. Varėnos kultūros centro didžiojoje salėje J. Basanavičiaus g. 2, organizuoja visuotinį susirinkimą – jubiliejinę 20 mečio veiklos konferenciją. Susirinkime dalyvaus LR seimo nariai, atstovaujantys žemės ūkio sritį, nederlingų žemių rajonų atstovai. Taip pat kviečiamas LR Seimo pirmininkas, kuriam žemdirbių problemos nėra svetimos, ŽŪM ministras ir ministerijos atstovai, NMA atstovai bei kitų organizacijų nariai.

Pagrindiniai svarstytini klausimai – nepalankių ūkininkauti vietovių naujojo žemėlapio sudarymas; kompensacinių išmokų už ūkininkavimą nenašiose žemėse skyrimas iki 2020 m.; aiškinimasis, ar Lietuvoje esama gerų derybininkų, kurie tinkamai atstovautų Lietuvos žemdirbius Europos Sąjungoje; aiškus įstatymų ir poįstatyminių aktų apibrėžtumas; dėmesys ūkininkui, dirbančiam žemę; žemės pardavimo įstatymai; bendras komandinis darbas ir kt. klausimai.

Laukiame visų asociacijos narių ir raginame aktyviai dalyvauti konferencijoje. Juk  tik nuo mūsų pačių priklauso rytojus.

 

LNŽNA pirmininkė                                                    Danutė Karalevičienė

Tel. 861211264