Atnaujinti nederlingų žemių žemėlapiai

GT_2017

GT_su_buv_2017

GT_SU_SK_2017